Tomografia komputerowa – Ruda Śląska

Tomografia komputerowa (TK) to podstawowe narzędzie we współczesnej diagnostyce stomatologicznej. Jest to najbardziej precyzyjne badanie radiologiczne. Wysokiej jakości, rzeczywisty obraz 3D tkanek umożliwia dokonanie precyzyjnych pomiarów na potrzeby planowanego leczenia stomatologicznego, implantologicznego lub chirurgicznego. Diagnostyka tomografem jest bezpieczna i komfortowa dla Pacjenta. Badanie wykonuje wykwalifikowany personel, przestrzegający zasad ochrony radiologicznej. Tomografia komputerowa pozwala w bezpieczny sposób planować zabiegi.

Korzyści tomografii komputerowej

  • Wysokiej jakości obraz 3D – dzięki tomografii komputerowej, lekarz otrzymuje rzetelne i dokładne informacje na temat uwarunkowań anatomicznych Pacjenta.

  • Szybsze i skuteczniejsze leczenie – TK pozwala na indywidualny dobór metod leczenia, skracając czas zabiegów, zmniejszając ich inwazyjność oraz redukując ryzyko powikłań.

  • Bezbłędna ocena – oprogramowanie komputerowe umożliwia precyzyjne określenie położenia struktur anatomicznych.

  • Badanie i zabiegi na miejscu – własny tomograf umożliwia nam   precyzyjną diagnostykę w każdym momencie prowadzonej terapii.

  • Bezpieczeństwo – innowacyjne urządzenie emituje 100x mniejszą dawkę promieniowania niż tradycyjny tomograf medyczny, zapewniając przy tym znacznie wyższą dokładność badania.

  • Komfort dla Pacjenta – badanie polega na wykonaniu pojedynczego obrotu lampy wokół głowy Pacjenta, trwa kilkanaście sekund i jest całkowicie bezbolesne.

  • Wszechstronne wykorzystanie – badanie TK wykonywane jest przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego, przed zabiegami chirurgicznymi, w skomplikowanych sytuacjach klinicznych oraz w innych przypadkach, które wymagają bardzo dokładnej diagnostyki.

  • Wielość danych – lekarz może analizować dowolne przekroje części twarzowej czaszki, co pozwala na wszechstronną ocenę stanu uzębienia, skuteczności leczenia czy występowania zmian chorobowych. 

 

Tomografia komputerowa w implantologii

W Dental Complex diagnostyka TK stanowi integralną część leczenia implantologicznego. Szczegółowy obraz 3D z tomografu pozwala lekarzowi poznać dokładną anatomię, gęstość kości i struktury sąsiednie, a także wiele innych czynników mających wpływ na przebieg terapii. W efekcie możliwy jest dobór optymalnego rodzaju implantu zębowego i kierunku jego wszczepienia, a zabieg implantacji przebiega sprawnie i komfortowo. Badanie TK jest częścią działań diagnostyczno-terapeutycznych w Dental Complex. Jest też możliwości wykonania tomografii jako niezależnej usługi.