Implanty

Implanty w jeden dzień

Nobel Biocare

Nasz gabinet wykonuje zabiegi, które nazwaliśmy "wszystko w 1 dzień". Oferujemy możliwość wykonania implantów w systemie NobelGuide TM.

Zęby w godzinę - Nobel Guide - to najnowocześniejszy system planowania i implantacji.

Stosując tę technikę, jesteśmy w stanie w ciągu ok 1 godziny bez nacinania dziąseł założyć zaplanowaną liczbę implantów w szczęce lub żuchwie oraz bezpośrednio po zabiegu zakotwiczyć na nich wcześniej przygotowane zęby. Daje to pewność wykonania oraz ograniczenia do minimum dolegliwości po zabiegu.

Następnego dnia możesz już normalnie funkcjonować. W jeden dzień - bez bólu i obrzęku.

Dowiedz się więcej na temat implantów

Implant zastępuje utracony korzeń zęba, na którym protetyk wykonuje koronę zęba.

Implant, czyli inaczej mówiąc wszczep, jest substytutem korzenia brakującego zęba. Oznacza to, że za jego pomocą można stworzyć nowy ząb w miejscu, gdzie go brakuje.

Implanty Dental Complex

Poza odbudową jednego zęba (czyli założeniem jednej korony), można odbudowywać także całe grupy zębów i wykonywać mosty, uzupełniając w ten sposób brak nawet wszystkich zębów. Do wykonania takiej pracy wymagane jest jednak założenie kilku implantów.

Nie wszyscy jednak mogą sobie na to pozwolić. Ale jest na to sposób. W przypadku, gdy nie ma zębów w żuchwie (dolnej szczęce) - wystarczy założyć już 2 implanty, żeby uzyskać dobrą stabilność protezy.

Przede wszystkim należy się udać do lekarza, który zajmuje się implantologią. Wizyta w gabinecie i badanie konsultacyjne to pierwsze kroki, które należy podjąć. Przede wszystkim należy się udać do lekarza, który zajmuje się implantologią. 

Jak można sprawdzić czy trafiło się na odpowiednią osobę?

  • Przede wszystkim lekarz taki powinien mieć certyfikat świadczący o przeszkoleniu w danym systemie implantologicznym.
  • Należy też upewnić się, czy oferowany system implantologiczny posiada polski certyfikat. Jest to ważne, bowiem zgodnie z prawem tylko takie systemy mogą być oficjalnie używane.
  • Pacjent powinien mieć przedstawione wszystkie możliwości uzupełnienia brakującego zęba (zębów), pokazane "za" i "przeciw" tych metod.
  • Powinien również dowiedzieć się dokładnie o kosztach leczenia.
  • W przypadkach postępowania 2-etapowego (95 % obecnie zakładanych implantów) koszt całkowity jest rozłożony, zgodnie z przeprowadzanymi etapami leczenia. Oddzielnie za część chirurgiczną (założenie implantuj) i oddzielnie za protetyczną (wykonanie korony). Musi to być jednak dokładnie ustalone.
  • Obie strony powinny zawrzeć pisemne porozumienie w formie umowy na wykonanie usługi, czy też przedstawienia całego planu leczenia i kosztów w tzw. karcie implantologicznej.

Stosując odpowiednie implanty, czas oczekiwania można skrócić nawet do zera.

Przy zaistnieniu odpowiednich warunków, stosując odpowiednie implanty, można tego samego dnia założyć implanty i na nich wykonać uzupełnienie protetyczne (odbudowa natychmiastowa).

W dotychczas prowadzonym postępowaniu implantologicznym w szczęce górnej, po założeniu implantu, należy odczekać 3 miesiące, a po tym czasie wykonać uzupełnienie protetyczne.

W obecnej dobie szybkiego rozwoju różnych dziedzin, w tym także implantologii, parametry te ulegają ciągłym zmianom.

Dental Complex dba o możliwie jak najkrótszy czas braku uzębienia u swojego pacjenta.

Bezpośrednio po usunięciu zęba można założyć implant, jeżeli istnieją odpowiednie warunki anatomiczne i tkankowe (jakość kości).

Jeżeli spełnione są wymagania, od razu po usunięciu zęba można założyć implant i na nim tego samego dnia odbudować koronę.

Nobel Bio Care

Decyzję, co do takiego leczenia może podjąć tylko doświadczony lekarz, zajmujący się, na co dzień implantologią, który w fachowy sposób oceni warunki do tego typu zabiegu. Również pacjent musi być odpowiednio poinstruowany, jak zachowywać się w tym przypadku.

Dotychczasowe doświadczenia wiodących światowych ośrodków implantologicznych a także nasze obserwacje pozwalają na polecanie tego typu rozwiązań. Niestety nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe.

Ostateczną decyzję podjąć można tylko po bardzo wnikliwej analizie danego przypadku.

Implanty mogą służyć nawet dożywotnio.

Pierwsze 4 implanty tytanowe założył w 1965 roku twórca współczesnej implantologii - szwedzki uczony prof. Per-Ingvar Brĺnemark. Implanty te trzymają się do dzisiaj, spełniając znakomicie swoją funkcję. Tak więc w przypadku prawidłowego wykonania wszystkich etapów pracy - można powiedzieć, że są one dożywotnie.

Posiadanie implantów wymaga od pacjenta starannej higieny jamy ustnej i okresowych kontroli, a od lekarza starannego zaplanowania i przeprowadzenia całego postępowania leczniczego.

Dental Complex - implanty

Wizyty u dentysty osób posiadających implanty powinny odbywać się najrzadziej 1 raz w roku.

Możesz liczyć na gwarancję
W naszym centrum stosujemy systemy produkowane przez szwedzką firmę Nobel Biocare oraz Alpha Bio. Producent implantów udziela w zależności od jego typu 10-letniej lub dożywotniej gwarancji. Oznacza to, że przez ten czas od oddania pracy protetycznej odbudowanej na implantach, wszystkie wizyty oraz jakiekolwiek problemy załatwiane są przez nas bezpłatnie.

Gdy zdarzy się, ze implant wypadnie
Wtedy, po odpowiednim czasie wygojenia tkanek, zostaje bezpłatnie założony nowy implant i wykonane na nim uzupełnienie protetyczne. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. 97,5% zabiegów leczenia systemami zakończyła się powodzeniem.

Jedyną drogą do przeprowadzania leczenia implantologicznego jest odbudowa zanikłych tkanek. W takim przypadku należy wykonać odpowiednie badania radiologiczne, celem określenia wysokości i szerokości tkanki kostnej w miejscach przewidzianych do implantacji.

Gdy brakuje tkanki kostnej

Jeżeli pacjent ma zaniki tkanki twardej lub miękkiej, można wykonać zabieg Sterowanej Regeneracji.

Polega on na uzupełnieniu brakującej tkanki kostnej za pomocą specjalnego materiału kościotwórczego, który najczęściej miesza się z przeszczepem kości własnej pacjenta. 

Dzięki temu proces regeneracji kości przebiega znacznie szybciej i z o wiele lepszym efektem.

Po powiększeniu tkanki kostnej (ok. 4-5 miesięcy) następuje zabieg implantacji. Istnieją również sytuacje, że powiększenie kości odbywa się jednocześnie z założeniem implantu. O tym jednak, czy można taki zabieg wykonać, decyduje lekarz po wnikliwej analizie danego przypadku.