Protetyka

Leczenie protetyczne przywróci Ci zdrowie i uśmiech

Przyczyny utraty zębów mogą być różne - ekstrakcje zębów, urazy w sporcie, wypadki komunikacyjne, wrodzone braki w uzębieniu. Powstają trudności w spożywaniu pokarmów. Pojawiają się również problemy natury estetycznej.

Po leczeniu protetycznym wraca prawidłowa funkcja narządu żucia oraz nieskrępowany uśmiech Pacjenta.

Podstawowe rodzaje uzupełnień protetycznych:

  • protetyka na implantach - doskonałe rozwiązanie protetyczne w przypadku częściowego braku zębów (jednego lub kilku) jak i całkowitego braku zębów w szczęce lub żuchwie- mogą to być korony i mosty jako uzupełnienie stałe oraz protezy ruchome wsparte na implantach,
  • korony i mosty pełnoceramiczne Procera - są to uzupełnienia charakteryzujące się wysoką estetyką i trwałością,
    korony i mosty porcelanowe na podbudowie metalowej,
  • protezy szkieletowe konwencjonalne lub z precyzyjnymi elementami retencyjnymi (poprawa i utrzymanie estetyki protezy),
  • protezy elastyczne częściowe i całkowite, protezy akrylanowe częściowe i całkowite.